MUTER

15238010_m

A MUTER tulajdonképpen egy speciális vállalati termelés és projektirányitási rendszer olyan cégek számára, melyeknél az emberi munkaerő a legfőbb költség és ezért különösen fontos a feladatok, projektek előzetes tervezése és a tényleges elkészülés és időráforditások pontos mérése, az elvégzett tevékenységek folyamatos dokumentálás, a bekövetkező változások követése.

Például: nagy informatikai projekteket végrehajtó vállalatok, államigazgatás, informatikai, konzultációs és kutatás-fejlesztő tevékenységet végző cégek, gyógyszergyárak.

A szoftver első változatát saját informatikai vállalkozásunk számára készitettük el, később megvásárolta az OTP Bank Rt az saját informatikai fejlesztéseinek kontrollálására. A rendszer nem az MS Projekt funkcionalitását váltja ki, hanem egy részletes terv és tény alatokon alapuló vállalatirányitási rendszer, amely mellékesen képes induló projektterveket importálni az MS Projektből.

lenia

Miért jó a szervezetnek?

Az egységes rendszer egyértelművé teszi a feladatokat és a munkavégzés menetét, ami általános szabályozottságot, így magabiztos működést eredményez.Az összegyűjtött adatokból kimutatások, adatszolgáltatások készülhetnek az ügyvitel többi rendszerének. Pontos adatok nyerhetők ki a munkaügyi nyilvántartások számára a munkaidő, szabadság, távollét tekintetében.

lenia

Miért jó a vezetőnek?

Összeszedett, szabályozott rendszere lesz a munkatevékenységek folyásáról, a feladatok teljesülésének folyamatáról, ami bizonyító erejű a tények alátámasztásában.
A részletes adatokra támaszkodó különféle kimutatások alapján konzekvenciákat vonhat le a feladatok teljesüléséből, torzulás esetén időben beavatkozhat.
Megtervezheti, ütemezheti, elkészülésük folyamatában figyelheti, ellenőrizheti a feladatokat, amelyek egyértelműen munkatárshoz rendelhetők.
Bármikor – a munkatársak végigjárása nélkül – tudhatja, ki mivel foglalkozik, milyen egyéb feladatai vannak, mennyire leterhelt.


lenia

Miért jó az alkalmazottnak?

Jól körülhatárolt, feladatai vannak, amelyeket teherbírásának megfelelően vállalhat fel.
Minden érintett valósidőben látja, hol tart a munkában.
A tényadatok alapján elszámolhat a munkájával.
Láthatja a folyamat ráeső része hogyan függ mások munkájától és az övétől hogyan függ mások munkája.

lenia

Alkalmazási területei

Ahol tetszőleges nagyságú és mélységű szervezetben, első sorban számítógéppel (PC) végzett irodai munka folyik.
Ahol jól körülhatárolható feladatokat előre meghatározott lépésekben megoldó működés a jellemző, de emellett az általános, napi állandó feladatok ellátását végző munkatársak feladatainak nyilvántartására is alkalmas.
Ahol szükséges az idő és ráfordítás adatok nyilvántartása és az ezekre épülő pontos adatszolgáltatás.
Ahol a munkavégzéssel járó elszámoltatás alapja a feladatok teljesítése.
Ahol fontos a munkavégzés egyes lépéseinek költsége, és valós adatok alapján költség hatékony hangolásokat végeznek.
Ahol kimutatások kellenek a szervezet bármely hierarchia szintjén az alá tartozók teljesítéséről.
Első sorban olyan munkakörök esetén előnyös, ahol napi szinten több tevékenységtípus végzése történik és fontos az ezekre fordított munkaidő mérése.

Előnyei

Alkalmazója csökkentheti költségeit, ha a rendszer által gyűjtött adatokra épülő kimutatások alapján dönt és avatkozik be a munkavégzés folyamatába.
A vezetők pontos képet kaphatnak a feladatok elvégzésének tényadataiból, következtetéseket vonhatnak le későbbi feladatok tervezéséhez.
Pontos adatok nyerhetők ki egyéb, pl. bérszámfejtő és munkaügyi rendszerekhez, ami csökkenti az adminisztrációt és megbízható alátámasztást jelenthet összesített adatok kiértékelésében.
Könnyedén és teljes körűen paraméterezhető, ami segít a törvényi feltételek és munkaügyi előírások változásának rugalmas követésében.
A program támogatja az ISO 9001:2000 minőségügyi szabvány előírásait és követelményeinek betartását.
Ezért használója a megfelelő előírások kialakítása után könnyedén megszerezheti vagy auditálhatja minőségbiztosítási rendszerét.
A felhasználókra minimális többletadminisztráció hárul, de a keletkezett adatok minden igényt kielégítenek.
Biztosítja a megfelelő dokumentáltságot.

Szükséges technikai feltételek

Létező Oracle (9i-) adatbázisban, minimális erőforrás igénybevételével létesíthető a rendszerhez szükséges séma.
A kliensek MS Windows operációs rendszerrel legyenek ellátva, és a képernyőfelbontás ne legyen kisebb, mint 800×600.
A néhány munkaállomásból állóktól a több ezres hálózatokig képes kiszolgálni az igényeket.

Hogyan támogatja az adatok rögzítését?

Több telephely (munkahely) egyidejű kezelésére képes. Kiküldetés, vagy partnerlátogatás esetén is nyilvántartja az ott eltöltött időt.
Azok részére, akik nem, vagy ritkán használják a számítógépet a szükséges statisztikákhoz adataik könnyedén megképezhetők – kisebb adminisztrációt igényel (műszak modul).
Képes kezelni a 24 órás, váltakozó heti beosztással járó munkarendeket. A heti beosztás váltakozás variálásának lehetősége végtelen.
Azok részére, akik egész nap ugyanazt a tevékenységet végzik a program megképezheti adataikat, felesleges lehet egyetlen tevékenység megjelölése (kivéve, ha lényeges a benntöltött és a tevékenységre fordított idők összehasonlítása).
Saját porta modullal rendelkezik, amit rövid betanítás után bármilyen kijelölt személy (portás, titkárnő) használhat, kiváltva ezzel egy költséges beléptető rendszer üzemeltetését. Létező beléptető rendszer esetén könnyen fejleszthető interfész.

15436612-collage-composed-of-images-of-business-companions-working-in-team

Hogyan támogatja a távollétek, szabadságok nyilvántartását?

Biztosított a szabadságok, távollétek nyilvántartása, tervezhetősége. Hiányzások kimutatása. Munkaügyi adatszolgáltatások könnyedén fejleszthetők.
Az érvényes magyar törvényeknek megfelelően felparaméterezett szabadság modul, amely paraméterezése szabadon változtatható, testre szabható.

Hogyan támogatja a felhasználók értesítését?

Belső üzenetküldő modullal, ami a munkavégzéssel kapcsolatos értesítések és figyelmeztetések érintettekhez történő valósidejű eljuttatására szolgál.
A program verzióváltása, javítása biztonságos és zökkenőmentes.

Hogyan támogatja a kapcsolódó dokumentumok nyilvántartását?

A munkafolyamathoz tartozó dokumentumok biztonságos, adatbázisban történő tárolása.
A tevékenység végzése során elvárt dokumentumtípusok előírása is előre definiálható bejövő és kimenő megbontásban.
Kimenő dokumentumok esetén a program az előre becsatolt dokumentumsablont a tevékenység végzése során felkínálja.
Az egyes dokumentumokhoz is jogosultságok rendelhetők.
Az adatbázisban tárolt, programmal megnyitott dokumentumok nyilvántartása folyik, így kezelőfelületen keresztül karbantarthatók a letöltött fájlok.

Hogyan támogatja a helyettesítés problémáját?

A helyettesítés nyilvántartásával és nyomon követésével.
A helyettesít felhasználóéval azonos jogokkal bír a helyettese, de a végzett műveleteiről mind tudható, ki végezte.

Hogyan támogatja minőségcélok teljesülését?

Lehetőség van a munkavégzésre vonatkozó minőségcélok kitűzésére, teljesülésének ellenőrizhetősége.
Hogyan támogatja alvállalkozók ráfordításának nyilvántartását?
Lehetőség van alvállalkozók feladatainak nyilvántartására, ami azonos módon kezelhető az alkalmazottakéval.
Vállalkozói jogviszonyban állók teljesítési igazolásainak előállítása a regisztrált idegen teljesítések tekintetében.

Hogyan támogatja adhoc feladatok regisztrálását?

Szervezeti egységhez rendelhető feladatlista, ahová – engedélyezéstől függően – bárki írhat feladatot.
A feladatból a rendszer számára mérhető feladat képezhető, valamint státuszok állításán keresztül jelzi a kiírónak a feladat sorsát.
Milyen munkafolyamatok követésére alkalmas?
A legkisebb elemi tevékenységtől bonyolult tevékenység hierarchiasorozatig előre paraméterezhetők a munkafolyamat egyes lépései, amelyek később, mintegy sablonként használhatók hasonló folyamatot megkívánó feladatok esetén.
Az egyes tevékenységek tovább finomíthatók opcionalitással, dokumentumok előírásával.
A ráfordítás mértékegysége az embernap, amit az előírt munkaidőtől függően arányosan (8 órás, 12 órás) vesz figyelembe számításoknál a program.

Milyen biztonsági elemeket tartalmaz?

Speciális szerepkörökhöz kötött hozzáférési jogosultságok menü, funkció, adathalmaz, lekérdezés szinten.
A felhasználók jelszavai DES3 kódolással titkosítottak, beállítható a jelszavakhoz használt karakterkészlet, a jelszavak lejárását befolyásoló gyakorisági-, hossz- és időtényezők.

Milyen fejlesztések vannak folyamatba?

Webes megoldású mobil hozzáférés adatrögzítésre, listázásra.
MS Project interfész kialakítása.

 

12637654_m