Arthak

head_arthak

Kiknek készült az ARTHAK?

Számos szervezetnek jelent kihívást, hogy naprakészen kell nyilvántartani több önálló befektetési portfoliót, és e portfoliókhoz tartozó igen sokféle befektetést. E mellett szükséges a befektetéseket folyamatosan értékelni, könyvelni, valamint róluk különféle jelentéseket összeállítani. Az ilyen multi-portfolióval bíró pénzügyi vállalkozások (alapkezelők, letétkezelők, kockázati alapok, pénztárak stb.) és a jelentős befektetési állománnyal rendelkező nagyvállalatok számára jelenthet kényelmes, hatékony, akár több nyelven működtethető megoldást az ARTHAK rendszer, amely mindezeket a feladatokat ellátja.

Miért az ARTHAK?

Nyilvántartó programot minden ilyen befektető szervezet használ, de kevés olyan program van a piacon, amely ennyire könnyen (szinte tetszőlegesen) paraméterezhető lenne, és amely – a tapasztalatok szerint – ennyire rugalmasan tud alkalmazkodni bármely portfolió egyedi sajátosságaihoz.

Az ARTHAK bevezetett, felhasználói által több éve használt sikeres célprogram, több elérhető referenciával.

Bár az ARTHAK képes teljes körű befektetési nyilvántartásra mégis tipikusan a Főkönyv elé szokták közvetlenül illeszteni a céges architektúrában, így szinte egyedülálló számviteli szemléletet tükröz. Ez a főkönyvi szemlélet nagyon megkönnyíti mind a back-office munkatársak munkáját, mind pedig a az egyeztetést a cég egységes főkönyvével ami pedig a számviteli kollégákat támogatja.

Miben segít Önnek az ARTHAK?

Az ARTHAK rendszer röviden összefoglalva támogatja a vagyonkezelési folyamatokat.

A rendszer a befektetett vagyon valamennyi instrumentumát (értékpapír, betétszámlák, ingatlan, követelés/kötelezettség, stb.) illetve az abban bekövetkezett változásokat képes tartalékonként és portfoliónként nyilvántartani.

Az ARTHAK tárolja és folyamatosan kezeli az árfolyamokat, a befektetésekhez kapcsolódó összes tranzakciót, azok könyvelési vonzatait. Nyilvántartja a befektetési partnereket.

Az ARTHAK a következő területek adatait, ügyleteit képes nyilvántartani, kezelni:

Arthak ábra3

A kapott adatok alapján feldolgozza az értéktőzsdei azonnali és származékos ügyleteket, felméri az ingatlanok állományváltozását, a befektetett vagyon értékének módosulását, a befektetett vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolását.

Az átvett tranzakciós adatok alapján ellenőrzi az elszámolások helyességét.

A napi átértékelési kötelezettséget figyelembe véve nettó vagy bruttó elven könyveli az értékelési különbözetet.

Multidevizás, szegmensalapú főkönyvi modulja a tranzakciók nyolcféle ismérve alapján képezi automatikusan a főkönyvi tételeket, majd gondoskodik a főkönyvi feladásról.

A rendszer sokrétű paraméterezhetősége biztosítja, hogy képes legyen a befektetett vagyonra vonatkozó, vagyonkezelő által megkötött különféle ügyleteket azonnal adaptálni.

 Az Arthak főbb funkciói

  • Befektetett vagyonelemek teljes körű analitikus nyilvántartása
  • Az alap- és vagyonkezelők adatai alapján automatikusan feldolgozza a befektetési állományban bekövetkezett változásokat.
  • Automatizált főkönyvi könyvelés tetszőleges főkönyvi rendszerhez
  • A befektetett vagyonban bekövetkezett változások folyamatos nyomon követése, elszámolja a kapcsolódó költségeket és bevételeket
  • Negyedéves jelentéskészítési kötelezettség támogatása, teljeskörűen támogatja a PSZÁF felé történő adatszolgáltatást
  • Elektronikus adatkapcsolat a letétkezelő-vagyonkezelő, valamint a számlavezető bank illetve a főkönyvi rendszer között
  • Részletes ellenőrző funkciókkal biztosítja a letétkezelői-vagyonkezelői működés minőségi kontrollját
  • Kezeli az időszakos piaci áron történő átértékeléseket.
  • Kezeli a befektetésekhez kötődő esedékes tranzakciókat
  • Számon tartja a befektetési politika elvárásait

Befektetett vagyon forgalmi tételei:

arthak_befeketett_vagyon_forgalmi_tételei2

Instrumentum törzsadat rögzítés:

arthak_instrumentum_törzsadat_rögzítés2

Tranzakció analitika főkönyv lekérdezései:

arthak_tranzakció_analtika_főkönyv_lekérdezés2

Portfólió instrumentum típusonkénti nettó piaci érték diagrammal:

arthak_portfolió_instrumentum_típuonkénti_nettópiaciérték_diagrammal_2

Bankkamat számítási szabály rögzítése:

arthak_bankkamatszámítási_szabály_rögzítése2

otp logo

OTP Magánnyugdíjpénztár
OTP Önkéntes nyugdíjpénztár
OTP Egészségpénztár


aegon

AEGON Magánnyugdíjpénztár
AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár
AEGON Lakástakarék Pénztár


MKB logo

MKB Magánnyugdíjpénztár
MKB Önkéntes nyugdíjpénztár