OTP Nyugdijpénztárak

Arthak Befektetéskezelő Rendszert használja a befektetési portfóliója könyvelésére.

Agentral Jutalékelszámoló Rendszerünk  speciálisan a Nyugdíjpénztárak számára  kialakított változatát használja az ügynöki jutalékok kiszámítására.

 

Magán és Önkéntes nyugdíjpénztári rendszerek

A pénztári szoftverünk teljes körűen támogatja az adminisztrációs, partneri, forgalmi és főkönyvi folyamatokat, ide értve a partnerek beléptetését, forgalmi adatok fogadását, analitikus könyvelést, szolgáltatásokat és azok főkönyvi könyveléseinek elvégzését, leltárszerű és tranzakciós nyilvántartását.

Számlavezető és főkönyvi rendszerünk önálló (egymástól is különálló) modulként lett kialakítva, így bármely nyilvántartó rendszerhez integránsan és – vagy intarface-n keresztül kapcsolható.

A számlavezető rendszerünk magja olyan általános számlavezető motor, amelyre egy egységes, önálló és rugalmas, a partnerszámla-kezelés teljes funkcionalitást tudó programra épül.

Ügyviteli szoftverünk hatékonyan képes kommunikálni külső rendszerekkel, mely nagyon fontos részét képezik az önkéntes és magánnyugdíj-pénztári informatikai folyamatoknak. A törvényben előírt adatszolgáltatások teljesítése, a ügyfelekkel történő kapcsolattartás, a fiókhálózattal történő adatcsere, vagy akár a CRM rendszereknek történő információszolgáltatás gyors, pontos és biztonságos adatközlekedtetést követelnek meg, melyhez különféle interfész technológiát használunk fel, legyen az hagyományos webservice megoldás, DBlink-ek által megvalósított, kommunikációs adatbázison keresztüli adatcsere, vagy egyszerű XML alapú, vagy egyéb állományformátumban definiált fájlközlekedtetés.

Rendszerünket több szervezet több, mint egy évtizede használja; közülük a legnagyobb közel 1.000.000 tagi ügyfélszámlát vezetett, több száz felhasználó egyidejű munkavégzésével.

 A rendszer további sajátosságai:

  •  Teljesen saját fejlesztés (külsős, harmadik féltől származó üzleti intelligencia nélkül), amely a leghatékonyabb működtetés mellett lehetővé teszi a későbbi, külsős fejlesztői kötöttségek nélküli, igény szerinti és mélységű átalakítást.
  • Felhasználói tevékenységek auditálása: Alkalmazás és adatbázis oldali tevékenységek naplózása, időszaki jelentések automatikus generálása.

  • Jogosultság kezelés: Hierarchikus jogosultság rendszer, jogok, jogcsoportok, kizáró jogok és – vagy kizáró jogcsoportok kezelése.

  • Folyamatütemező. Erőforrás gazdálkodási szempontok miatt, bizonyos feldolgozások háttérben történő futtatásának ütemezése, a végrehajtás megtörténtéről vagy elmaradásáról történő automatikus tájékoztatás.

  • Feladat-karbantartó. A költséghatékony üzemeltetés érdekében igénybejelentő felület könnyíti meg a felhasználói igények gyűjtését, osztályozását, állapotának nyomon követését és átadását.

  • Adatkimentés naplózása. Az adatok bizalmassága megköveteli a hozzáférések nyomon követhetőségét, ennek érdekében naplózzuk a felhasználói adatkimentéseket.

  • Elektronikus dokumentum nyilvántartás. Kimenő és bejövő dokumentumok, bizonylatok valós idejű elérése, iktatás és irattárolás.

Portál rendszerek

Célja:

Internetes kapcsolat biztosítása a felhasználók, partnerek és backoffice rendszerek közötti kommunikációra.

A munkáltatók bevalláskezelésének egyszerűsítése, a bevallások egységes eljuttatása az OTP pénztárak számára, illetve a visszajelzések elektronikus átvétele interneten keresztül.

Munkáltatói bevallások rögzítése, más rendszerből történő importálása, és egységes formátumban átadása az Egészségpénztár és Önkéntes pénztáraknak.

Bevallás adatok átvétele a cafeteria nyilatkoztató portálból a havi cafeteria juttatások adatai alapján.

A pénztárak által végzett bevallás feldolgozás eredményének tagi szintű átvétele, az esetleges hibák tételes kimutatása.

Bevallások szükség szerinti archiválása PDF formátumban.

Eseménynaplózás a felhasználói folyamatok  nyomon követésére.

Munkáltatón belüli saját felhasználói kör kiépítése, kezelői jogosultságok kiosztása.

Belső web alapú levelezési rendszer a munkáltatói ügyintézők és az megrendelő ügyfélszolgálat között.

CRM (Customer Relationship Management) rendszer.

Feladata:

Központosított informatikai rendszer, amely a tagok által keletkeztetett folyamatok megvalósításában érdekelt szereplők munkáját igyekszik teljességgel és optimálisan kiszolgálni, technikai integráció a növekvő feladatok elvégzéséhez, a hatékonyság növelése által.

Központosított ügyfélszolgálat informatikai támogatása.

A hatékonyság növelésével a vesztett hívások minimalizálása.

A hatékonyság növelésével a Call Center hívásidő csökkentése.

Az arculat és a kommunikáció, valamint a kiszolgálás egységesítése.

Tagok akár több pénztárat érintő megkereséseinek, panaszának egyidejű kezelése.

Tagi előélet (ügykezelési történet) megjelenítése.

Elektronikus ügykezelés biztosítása.

Elektronikus tudásbázis létrehozása (egységes kommunikáció).

Könnyű kezelhetőség és tanulhatóság.

Elektronikus  aláírást végző (TLR) rendszer

Feladata:

A backoffice rendszereknek részére biztosítja PDF dokumentumok elektronikus aláírását és időbélyegzését.

Támogatja az elektronikus számlázást, a számla formátuma elektronikusan hitelesített PDF fájl, melybe hitelesítés előtt a NAV ajánlásnak megfelelő XML fájl kerül csatolásra. Az elektronikus aláíró rendszer külön csatornákon (párhuzamosan) kezeli a kapcsolódó rendszereket, így egyidejűleg nagymennyiségű dokumentum hitelesítésére

képes. A dokumentumokat csomagokban kezeli, az egyes csomagok aláírását számos szempont szerint ütemezi.

A menedzsmentje egy portál felületen végezhető, az egyes funkciók hozzáférhetősége jogosultsági szintektől függ.

Az elkészült csomagokról illetve a rendszerhibákról paraméterben megadott email címekre levelet küld. Figyeli a rendelkezésre álló időbélyeg mennyiséget és előre beállított korlát elérése esetén figyelmeztető emailt küld.

Tömeges levélküldő (EAR) rendszer

 Feladata:

 A backoffice rendszerek kiszolgálására képes, nagy mennyiségű email kiküldésére optimalizált rendszer.

A backoffice rendszerekben lévő moduljai interfészeken adják át a személyes, hírlevél vagy marketing típusú küldéseket, melyeknek a kiküldését a rendszer többféle szempont szerint ütemezve  (prioritás, tételszám, stb.) végzi. A levélküldéseket előre elkészített sablonok alapján kézi vagy automatikus küldéssel lehet végrehajtani. A sablonok készítése bármilyen levelező kliensben történhet. A sablonok paraméterezhetők mind a levél szövegére, mind a csatolmányokra vonatkozóan. A rendszer képes statisztikákat készíteni a küldések állapotáról (hibás, olvasott, stb.), illetve a levélben elhelyezett web hivatkozásokról.

Lehetőség van teszt levélküldésére, amellyel a lehető legjobban lehet szimulálni a produktív küldés körülményeit és a várható eredményét.

A tömeges levélküldő rendszer menedzsmentje egy portálon keresztül történik, amelyen az egyes funkciók és adatok jogosultságtól függően érhetők el.